Behandlingar

 

 

 

 

ÖGONDIAGNOSTIK
Ögonen är kroppens reflexologiska spegel och irisdiagnostiken kan avslöja mycket om både kropp och själ, och göra oss medvetna om vår hälsostatus.

KINESIOLOGI
En manuell muskeltestning för att känna av obalanser och blockeringar. Olika muskler i kroppen relaterar till olika inre organ och delar av kroppens nerv- och energisystem. Jag testar bl a överkänslighet

FRIGÖRANDE ANDNING
Frigörande andning är en friskvårdande metod för att…få mer glädje och energi…få ökat välbefinnande i kropp och själ…få klarare tankar och ökad fokusering…lösa upp fysiska och psykiska spänningar..lära känna dig själv bättre…våga vara dig själv och bejaka dina behov…öka ditt självförtroende

FAMILJETRÄDSANALYS
Familjeträdsanalys är ett inspirerande och unikt system för ökad självkännedom och erbjuder vägar till personlig utveckling. Redskap vi använder oss av är tolkning av ögats iris och hur vi påverkas av vår syskonplacering.

Familjeträdsanalys kan ge Dig:…

  • Förbättrad förståelse för dig själv och ditt samspel med omgivningen.
  • Förbättrad kommunikation inom din egen parrelation och familj.
  • Hjälpa dig som förälder att på ett bättre sätt stödja ditt/dina barn.
  • Förbättra hälsa och livskvalitet.